ROD RADIOWO-FOSA II
        w Warszawie
   AKTUALNOŚCI      NASZ OGRÓD
Podstawę formalno - prawną do działania naszego Ogrodu stanowiły następujące dokumenty:
 
  • ustawa z dnia 6 maja 1981r o pracowniczych ogrodach działkowych,
  • ustawa z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych
  • ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych
  • porozumienie pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej, a Krajową Radą Polskiego Związku Działkowców zawarte w dniu 28 września 1981 roku,
  • zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 22/MOM z dnia 9 kwietnia 1982 roku w sprawie ogrodów działkowych,
  • statut PZD,
  • regulamin PZD,
  • uchwały bieżące Krajowej Rady PZD i Wojewódzkiego Zarządu oraz  uchwały walnych zebrań Ogrodu.