ROD RADIOWO-FOSA II
        w Warszawie
AKTUALNOŚCI
 
 
 
 
 
  

 2019 rok
 
UWAGA!!!

W dniu 9 listopada 2019 roku (sobota) 
o godz. 12:00
zostanie zamknięty dopływ wody na okres zimowy w ROD „Radiowo-Fosa II”
Jeżeli przed 9 listopada wystąpią przymrozki (poniżej -5 stop. Celsjusza), dopływ zostanie zamknięty wcześniej.

Ewentualne pytania proszę kierować telefonicznie: 

509 045 207;  572 460 992 

Prosimy o zabezpieczenie kranów i instalacji 
przed zimą.
 
 
UWAGA

W dniach 27 - 30 września 
zostaną ustawione kontenery na gabaryty 
w rejonach pierwszym i drugim. 

Kontenery będą ustawione w stałych miejscach.
 
 UCHWAŁA Nr 6/Z/2019

Zarządu ROD im. „Radiowo-Fosa II”
w Warszawie podjęta w dniu 28.06.2019 roku
w sprawie racjonalnego gospodarowania zasobami wody
w ROD „Radiowo-Fosa II”

 

Zarząd ROD im. „Radiowo-Fosa II” w Warszawie, działając na podstawie art. 77 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego oraz z uwagi na trudności wynikające z dostępu do wody, uchwala co następuje:

§ 1

Korzystanie z infrastruktury wodnej ROD „Radiowo-Fosa II” możliwe jest tylko i wyłącznie w czasie obecności użytkownika działki na terenie tejże działki. Kategorycznie zabrania się podlewania terenu działki i nasadzeń na niej znajdujących się bez obecności użytkownika działki. Zabrania się pozostawiania otwartych zaworów dopływu wody na działkę bez obecności użytkownika działki na jej terenie.

§ 2

Instalowanie przez użytkownika działki jakichkolwiek urządzeń wspomagających pobór wody jest niezgodne z prawem PZD i jest kategorycznie zabronione

§ 3

Nie przestrzeganie przez członków ROD (użytkownika działki) ww. zasad skutkować będzie stosowaniem odpowiednich zapisów § 27 i § 85 Statutu PZD (do pozbawienia członkostwa włącznie).

§ 4

W przypadku występowania trudności w dostępie do zasobów wód gruntowych wprowadzone zostanie czasowe ograniczenie z możliwości korzystania z infrastruktury wodnej ROD.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  SEKRETARZ                                           PREZES ZARZĄDU


Mariusz Ważny                                             Mirosława 

                                                          Dragiewicz Świniarska

 

Warszawa, dnia 28 czerwca 2019 r.


 

UWAGA
W dniu 04 lipca 2019 na terenie ROD FOSA II będą prowadzone prace rębkowania drewna.
Prace będą prowadzone w miejscu składowania gałęzi. 
Zarząd ROD FOSA II prosi zainteresowanych działkowiczów o dostarczenie gałęzi z działek na miejsce zbiórki odpadów zielonych.
Ze względu na niski poziom wód gruntowych
Zarząd ROD FOSA II 
zwraca się z prośbą do działkowiczów o 
racjonalne i oszczędne 
gospodarowanie wodą

Nadmierne zużycie wody przy tak niskim stanie grozi uszkodzeniem pompy co będzie skutkować brakiem wody na terenie ogrodu przez kilka dni.


 
 W dniu 18 maja 2019 roku (sobota) w Domu Działkowca na terenie naszego Ogrodu odbędzie się 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 
ROD RADIOWO-FOSA II, na które 
Zarząd serdecznie zaprasza.       

Początek obrad: 
- w I terminie - godz. 10.30
- w II terminie - godz. 11.00

Materiały i dokumenty sprawozdawcze zostaną wystawione do wglądu w dniu 11 maja 2019 roku (sobota) w godzinach: 11.00 - 12.00 w siedzibie Zarządu w Domu Działkowca.
 
Rozpoczynamy nowy sezon 2019 !!!
W dniu 
16 marca (sobota) o godz. 12.00 
zostanie odkręcony dopływ wody 
w naszym ogrodzie. 
Prosimy o uzupełnienie i zakręcenie kranów. 
Ewentualne problemy prosimy kierować do 
Gospodarza Ogrodu (tel. 506 118 831) lub
Prezesa Ogrodu (tel. 509 045 207)
 

 
Zakończenie sezonu 
2019

Zamknięcie dopływu wody 
 
 
 
 
 


  WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
ROD 
RADIOWO-FOSA II

18.05.2019 r.

I termin:
godz. 10.30

II termin: 
godz. 11.00

 
Otwarcie sezonu 
woda w kranach

16.03.2019 r. 

sobota
godz. 12.00
 
 2019 rok
 
UWAGA!!!

W dniu 9 listopada 2019 roku (sobota) 
o godz. 12:00
zostanie zamknięty dopływ wody na okres zimowy w ROD „Radiowo-Fosa II”
Jeżeli przed 9 listopada wystąpią przymrozki (poniżej -5 stop. Celsjusza), dopływ zostanie zamknięty wcześniej.

Ewentualne pytania proszę kierować telefonicznie: 

509 045 207;  572 460 992 

Prosimy o zabezpieczenie kranów i instalacji 
przed zimą.
 
 
UWAGA

W dniach 27 - 30 września 
zostaną ustawione kontenery na gabaryty 
w rejonach pierwszym i drugim. 

Kontenery będą ustawione w stałych miejscach.
 
 UCHWAŁA Nr 6/Z/2019

Zarządu ROD im. „Radiowo-Fosa II”
w Warszawie podjęta w dniu 28.06.2019 roku
w sprawie racjonalnego gospodarowania zasobami wody
w ROD „Radiowo-Fosa II”

 

Zarząd ROD im. „Radiowo-Fosa II” w Warszawie, działając na podstawie art. 77 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego oraz z uwagi na trudności wynikające z dostępu do wody, uchwala co następuje:

§ 1

Korzystanie z infrastruktury wodnej ROD „Radiowo-Fosa II” możliwe jest tylko i wyłącznie w czasie obecności użytkownika działki na terenie tejże działki. Kategorycznie zabrania się podlewania terenu działki i nasadzeń na niej znajdujących się bez obecności użytkownika działki. Zabrania się pozostawiania otwartych zaworów dopływu wody na działkę bez obecności użytkownika działki na jej terenie.

§ 2

Instalowanie przez użytkownika działki jakichkolwiek urządzeń wspomagających pobór wody jest niezgodne z prawem PZD i jest kategorycznie zabronione

§ 3

Nie przestrzeganie przez członków ROD (użytkownika działki) ww. zasad skutkować będzie stosowaniem odpowiednich zapisów § 27 i § 85 Statutu PZD (do pozbawienia członkostwa włącznie).

§ 4

W przypadku występowania trudności w dostępie do zasobów wód gruntowych wprowadzone zostanie czasowe ograniczenie z możliwości korzystania z infrastruktury wodnej ROD.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  SEKRETARZ                                           PREZES ZARZĄDU


Mariusz Ważny                                             Mirosława 

                                                          Dragiewicz Świniarska

 

Warszawa, dnia 28 czerwca 2019 r.


 

UWAGA
W dniu 04 lipca 2019 na terenie ROD FOSA II będą prowadzone prace rębkowania drewna.
Prace będą prowadzone w miejscu składowania gałęzi. 
Zarząd ROD FOSA II prosi zainteresowanych działkowiczów o dostarczenie gałęzi z działek na miejsce zbiórki odpadów zielonych.
Ze względu na niski poziom wód gruntowych
Zarząd ROD FOSA II 
zwraca się z prośbą do działkowiczów o 
racjonalne i oszczędne 
gospodarowanie wodą

Nadmierne zużycie wody przy tak niskim stanie grozi uszkodzeniem pompy co będzie skutkować brakiem wody na terenie ogrodu przez kilka dni.


 
 W dniu 18 maja 2019 roku (sobota) w Domu Działkowca na terenie naszego Ogrodu odbędzie się 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 
ROD RADIOWO-FOSA II, na które 
Zarząd serdecznie zaprasza.       

Początek obrad: 
- w I terminie - godz. 10.30
- w II terminie - godz. 11.00

Materiały i dokumenty sprawozdawcze zostaną wystawione do wglądu w dniu 11 maja 2019 roku (sobota) w godzinach: 11.00 - 12.00 w siedzibie Zarządu w Domu Działkowca.
 
Rozpoczynamy nowy sezon 2019 !!!
W dniu 
16 marca (sobota) o godz. 12.00 
zostanie odkręcony dopływ wody 
w naszym ogrodzie. 
Prosimy o uzupełnienie i zakręcenie kranów. 
Ewentualne problemy prosimy kierować do 
Gospodarza Ogrodu (tel. 506 118 831) lub
Prezesa Ogrodu (tel. 509 045 207)
 

 
Zakończenie sezonu 
2019

Zamknięcie dopływu wody 
 
 
 
 
 


  WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
ROD 
RADIOWO-FOSA II

18.05.2019 r.

I termin:
godz. 10.30

II termin: 
godz. 11.00

 
Otwarcie sezonu 
woda w kranach

16.03.2019 r. 

sobota
godz. 12.00