ROD RADIOWO-FOSA II
        w Warszawie
   AKTUALNOŚCI      NASZ OGRÓD      ORGANIZACJA OGRODU
Rodzinny Ogród Działkowy "Radiowo Fosa II" o powierzchni 46 283 m2 podzielony jest na dwa rejony:
Rejon Nr 1 i Rejon Nr 2.
 
W Rejonie Nr 1 zlokalizowanych jest 89 działek, przy następujących alejkach:
- Al. Spacerowa,
- Al. Kwiatowa,
- Al. Różana,
- Al. Okrężna.
 
W Rejonie Nr 2 zlokalizowanych jest 57 działek, przy następujących alejkach:
- Al. Skrajna,
- Al. Środkowa,
- Al. Krótka.
 
Łącznie w naszym Ogrodzie są 146 działki.
 
Numeracja działek w Rejonie Nr 1: od 176 do 263
Numeracja działek w Rejonie Nr 2: od 264 do 318