ROD RADIOWO-FOSA II
        w Warszawie
   AKTUALNOŚCI      KONTAKT      WŁADZE OGRODU
Kadencja 2019-2023ZARZĄD
 
1. Mirosława Dargiewicz-Świniarska - Prezes
2. Zbigniew Witkowski - Wiceprezes
3. Dariusz Boduch - Wiceprezes
4. Mariusz Ważny - Sekretarz