ROD RADIOWO-FOSA II
        w Warszawie
   AKTUALNOŚCI      Wyniki przeglądu działek w 2014 roku

OCENY Z PRZEGLĄDU DZIAŁEK

ROD RADIOWO-FOSA II

DOKONANEGO W DNIU 2 SIERPNIA 2014 ROKU

REJON I

 

DZIAŁKI

WYRÓŻNIAJĄCE

DZIAŁKI

BARDZO DOBRE

DZIAŁKI

DOBRE

DZIAŁKI

DOSTATECZNE

DZIAŁKI

ZANIEDBANE

176

177

179

186

178

182

180

181

192

195

191

183

189

193

215

198

184

201

194

216

217

185

203

199

218

223

187

212

200

230

188

213

205

231

196

220

219

234

197

224

221

236

204

228

222

236A

206

            229            

238

237

207

247

240

242

208

252

245

243

209

254

246

244

210

257

250

211

260

253

214

255

225

256

226

258

227

261

232

262

233

263

235

239

241

248

249

251

259

Razem = 23

Razem = 29

Razem = 16

Razem = 14

Razem = 5

 

                       Działki nr: 190 i 202 nie oceniono – w trakcie modernizacji

 

 

OCENY Z PRZEGLĄDU DZIAŁEK

ROD RADIOWO-FOSA II

DOKONANEGO W DNIU 2 SIERONIA 2014 ROKU

REJON II

 

DZIAŁKI

WYRÓŻNIAJĄCE

DZIAŁKI

BARDZO DOBRE

DZIAŁKI

DOBRE

DZIAŁKI

DOSTATECZNE

DZIAŁKI

ZANIEDBANE

269

277

264

266

267

278

282

265

268

279

290

268A

273

314

292

268B

274

306

270

276

308

271

280

315

272

284

318

275

291

281

293

283

294

285

295

286

299

287

300

288

312

289

313

296

317

297

298

301

302

303

304

305

307

309

310

311

316

Razem = 4

Razem = 8

Razem = 28

Razem = 16

Razem = 1