ROD RADIOWO-FOSA II
        w Warszawie
   AKTUALNOŚCI      Wyniki przeglądu działek w 2012 roku

OCENY Z PRZEGLĄDU DZIAŁEK

ROD RADIOWO-FOSA II

DOKONANEGO W DNIU 21 LIPCA 2012 ROKU

 

REJON I

 

DZIAŁKI

WYRÓŻNIAJĄCE

DZIAŁKI

BARDZO DOBRE

DZIAŁKI

DOBRE

DZIAŁKI

DOSTATECZNE

DZIAŁKI

ZANIEDBANE

176

180

177

181

178

183

182

179

186

195

188

184

200

193

215

191

185

201

194

216

198

187

202

199

218

206

189

203

219

224

207

190

204

228

240

211

192

205

239

 

212

196

220

241

217

197

221

246

223

209

222

260

232

210

227

 

234

213

229

 

235

214

238

 

236

225

243

 

236A

226

247

 

237

231

248

 

244

233

251

 

255

242

254

 

256

245

257

 

259

249

 

 

262

250

263

252

 

253

258

261

 

Razem = 23

Razem = 26

Razem = 20

Razem = 11

Razem = 7

 

Ponadto nie oceniano: 208 (po spaleniu), 230 ( w trakcie zagospodarowywania po przejęciu)

 
OCENY Z PRZEGLĄDU DZIAŁEK

ROD RADIOWO-FOSA II

DOKONANEGO W DNIU 21 LIPCA 2012 ROKU

 

REJON II

 

DZIAŁKI

WYRÓŻNIAJĄCE

DZIAŁKI

BARDZO DOBRE

DZIAŁKI

DOBRE

DZIAŁKI

DOSTATECZNE

DZIAŁKI

ZANIEDBANE

269

272

270

264

268

277

279

271

265

273

278

283

274

266

280

281

288

275

267

 

292

290

276

284

304

291

282

294

314

296

285

299

318

297

286

300

 

301

287

306

302

289

309

308

293

 

310

295

313

298

315

303

316

305

 

307

311

312

317

Razem = 8

Razem = 15

 

Razem = 19

Razem = 10

 

Razem = 3