ROD RADIOWO-FOSA II
        w Warszawie
   AKTUALNOŚCI      NASZ OGRÓD
Podstawę formalno - prawną do działania naszego Ogrodu stanowiły następujące dokumenty:
 
 • ustawa z dnia 6 maja 1981r o pracowniczych ogrodach działkowych,
 • ustawa z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych
 • ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych
 • porozumienie pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej, a Krajową Radą Polskiego Związku Działkowców zawarte w dniu 28 września 1981 roku,
 • zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 22/MOM z dnia 9 kwietnia 1982 roku w sprawie ogrodów działkowych,
 • statut PZD,
 • regulamin PZD,
 • uchwały bieżące Krajowej Rady PZD i Wojewódzkiego Zarządu oraz  uchwały walnych zebrań Ogrodu.
Nasz Ogród - Rodzinny Ogród Działkowy "Radiowo Fosa II", założony w 1980 roku, położony jest na zachodnich krańcach Warszawy w dzielnicy Bemowo w obszarze Fortu Babice (Radiowo). Znajdujemy się w kompleksie ogródków działkowych (Radiowo Fosa I i Radiowo Fosa III) pomiędzy Parkiem Leśnym "Bemowo" a Rezerwatem "Łosiowe Błota".  Nasze działki bezpośrednio graniczą z torami kolejowymi (bocznicą do Huty Warszawa), jednostką wojskową, fosą Fortu Babice (Radiowo), Parkiem Leśnym "Bemowo" oraz niewielkim osiedlem mieszkaniowym, zlokalizowanym przy ul. Radiowej 27.
 
 
Organizacja naszego Ogrodu 
przeprowadzona została w oparciu 
o m.in. następujące decyzje:
 
 • decyzja władz Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 grudnia 1977 Nr 357/77 o przeznaczeniu terenu 17,5 ha przy ul. Radiowej na ogródki działkowe
 • decyzja władz Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 maja 1981 roku Nr RLż VII.7013/II/14/81 o przeznaczeniu terenu przy ul. Radiowej (oznaczonego na właściwej mapie) pod pracownicze ogródki działkowe
 • decyzja Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 lutego 1982 roku Nr 25/82 o zatwierdzeniu planu realizacji ogródków działkowych MON przy ul. Radiowej