ROD RADIOWO-FOSA II
        w Warszawie
   AKTUALNOŚCI      AKTUALNOŚCI      2011 rok
AKTUALNOŚCI
 
 
   
 
 2011 rok
 
Zarząd ROD „RADIOWO-FOSA II” informuje, że w dniu 21 stycznia 2012 roku odbędzie się licytacja działki nr 230 o powierzchni 286 m2. Cena wywoławcza wynosi 
5 436 złotych. Osoby zainteresowane licytacją zobowiązane są do wpłacenia do dnia 14 stycznia 2012 roku wadium w wysokości 10 %ceny wywoławczej, tj. 543,60 złotych na rachunek bankowy ROD „RADIOWO-FOSA II” – nr konta: 78105010251000002329185868. Wadium podlega zwrotowi. W przypadku niedotrzymania warunków licytacji wadium przepada na rzecz Ogrodu.

W licytacji nie mogą wziąć udziału członkowie PZD oraz ich małżonkowie.

Licytacja odbędzie się w siedzibie Zarządu ROD „RADIOWO-FOSA II” w Domu Działkowca w Warszawie, przy ul. Radiowej 27B w dniu 21 stycznia 2012 roku (sobota) o godz. 11.00.

Szczegółowe informacje dotyczące licytacji można uzyskać pod numerem telefonu: 509 045 207. 
Zarząd ROD „RADIOWO-FOSA II”
 
WAŻNE: W dniu 24 października 2011 roku (poniedziałek) zostanie zamknięty dopływ wody w naszym Ogrodzie na okres zimowy. Proszę zabezpieczyć swoje krany i instalacje przed zimą.
 
W dniu 17 września 2011 roku (sobota) o godzinie 14.00 odbędą się obchody Dnia Działkowca w naszym Ogrodzie ROD RADIOWO-FOSA II, na które Zarząd serdecznie zaprasza wszystkich naszych Działkowców. Prosimy o przyniesienie ze sobą patyków do kiełbasek (będzie ognisko !). Miejsce spotkania: na tyłach naszego Domu Działkowca.
 
Od dnia 21 lipca 2011 roku w naszym Ogrodzie funkcjonuje nowoczesna brama automatyczna uruchamiana na pilota (w Rejonie nr 1). 

Przy okazji montażu bramy zainstalowano system minitoringu i reflektor z czujnikeim ruchu. Z pewnością wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa naszych działek. 
 
W dniu 26 czerwca 2011 roku (niedziela) w godzinach od 11.00 do 14.00 odbył się coroczny przegląd naszych działek w Rejonie nr 1 i w Rejonie nr 2.
 
 

Zarząd  ROD RADIOWI-FOSA II zwraca się z prośbą do działkowców naszego Ogrodu, którzy ukończyli 70 lat o pilny kontakt z Panią Prezes Mirosławą Dargiewicz-Świniarską pod numerem telefonu: 509 045 207.
 
UWAGA PILNE !!! Działkowicze ROD RADIOWO-FOSA II uprzejmie proszeni są o pobieranie zestawień i druków opłat rocznych, które będą wydawane w terminie od 20 do 22 maja 2011 roku od godziny 12.00 do 14.00 w Domu Działkowca oraz od godziny 14.30 do 18.00 na działce nr 176 (w Rejonie Nr 1, przy bramie wjazdowej).
 
W dniu 7 kwietnia 2011 roku (czwartek) o godz. 10.00 zostanie odkręcony dopływ wody w naszym Ogrodzie. Wszelkie nieprawidłowości i awarie prosimy natychmiastowo zgłaszać do Zarządu.
 
W dniu 16 kwietnia 2011 roku (sobota) w Domu Działkowca na terenie naszego Ogrodu odbędzie się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ROD RADIOWO-FOSA II, na które Zarząd serdecznie zaprasza.          

Początek obrad: 
- w I terminie - godz. 11.00 
- w II terminie - godz. 11.30 

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 26 marca 2011 roku w godz. od 11.00 do 13.00 w biurze Zarządu w Domu Działkowca. 
 
Już prawie WIOSNA !!! Wreszcie możemy rozpocząć sezon! Od 1 maja 2011 roku zostaną ustawione WC-CHATKI oraz pojemniki na odpadki (w tych samych miejscach co w ubiegłym roku); w dniu 30 kwietnia 2011 roku  zostaną ustawione także dwa kontenery na odpadki wielkogabarytowe.
W dniu 30 kwietnia 2011 roku w godzinach od 11.00 do 13.00  odbędą się prace w ramach czynu społecznego. 

Zbiórka działkowców: w Rejonie Nr 1 - przy bramie wjazdowej, w Rejonie Nr 2 - przy Domu Działkowca.
W dniu 30 kwietnia 2011 roku od godziny 13.30 (po czynie społecznym) Zarząd będzie spisywał pomiar z liczników energii elektrycznej. 
Prosimy naszych działkowców o obecność na swoich działkach w tym czasie. 

 
Ogłoszenie
o licytacji
działki nr 230

 
Koniec sezonu - zamknięcie dopływu wody
 

Dzień Działkowca

17.09.2011 r.
od godz. 14.00

 
Inwestycje ogrodowe:

Nowa brama automatyczna
(Rejon nr 1)

 
Przegląd działek

21.07.2012
godz. 12.00-15.00


 

Ogłoszenie dla osób > 70 lat

 
Wydawanie druków opłat rocznych


 
Otwarcie sezonu - woda w kranach
07.04.2011 r.
 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
ROD RADIOWO-FOSA II

26.04.2011 r.
I termin:
godz. 11.00
II termin: 
godz. 11.30


 
WC-CHATKI i kontenery na śmieci
 
Prace społeczne na rzecz Ogrodu

30.04.2011
godz. 11.00-13.00
 
Spisywanie pomiarów z liczników energii elektrycznej