ROD RADIOWO-FOSA II
        w Warszawie
   AKTUALNOŚCI      AKTUALNOŚCI      2010 rok
AKTUALNOŚCI
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 2010 rok
 
W dniu 25 września 2010 roku (sobota) od godziny 12.00  Zarząd będzie spisywał pomiar z liczników energii elektrycznej (wewnątrz altanek). Prosimy naszych działkowców o obecność na swoich działkach w tym czasie.
 
W dniu 18 września 2010 roku (sobota) o godzinie 14.00 odbędą się obchody Dnia Działkowca naszego Ogrodu ROD RADIOWO-FOSA II, na które Zarząd serdecznie zaprasza wszystkich naszych Działkowców. Prosimy o przyniesienie ze sobą patyków do kiełbasek (będzie ognisko !). Miejsce spotkania: na tyłach naszego Domu Działkowca.
 
W dniu 3 lipca 2010 roku (sobota) w godzinach od 11.00 do 14.00 odbył się coroczny przegląd naszych działek w Rejonie nr 1 i w Rejonie nr 2.
 
 

Od dnia 5 lipca 2010 roku od poniedziałków do piątków w godzinach od 8.00 do 17.00 w związku z prowadzonymi pracami w zakresie wymiany liczników elektrycznych, nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej do działek w Rejonie Nr 1 w ROD RADIOWO-FOSA II. Czas wymiany liczników przewiduje się na okres około 3 tygodni.
 
UWAGA WAŻNE !!! Zarząd przypomina, że obowiązuje 
BEZWZGLĘDNY ZAKAZ wyrzucania śmieci poza pojemniki pod karą administracyjną, ponieważ MPO wywozi odpady tylko z pojemników !!!
 
UWAGA PILNE !!! Działkowicze ROD RADIOWO-FOSA II uprzejmie proszeni są o pobieranie druków opłat rocznych, które będą wydawane w terminie od 12 do 17 czerwca 2010 roku od godziny 12.00 do 14.00 w Domu Działkowca oraz od godziny 14.30 do 18.00 na działce nr 176 (w Rejonie Nr 1, przy bramie wjazdowej).
 
Dyżury Zarządu naszego Ogrodu w sezonie 2010 r. są pełnione w następujące soboty w godz. 12.00-14.00:
- 29 maja
- 12 czerwca
- 26 czerwca
- 10 lipca
- 24 lipca
- 7 sierpnia
- 21 sierpnia

 
UWAGA PILNE !!! Zarząd ROD RADIOWO-FOSA II zwraca się z prośbą do działkowców, u których jeszcze nie dokonano odczytu z liczników energii elektrycznej, o zapisanie i wrzucanie aktualnego odczytu ze swojego działkowego licznika energii elektrycznej do skrzynki korespondencyjnej, o której mowa poniżej.
 
W dniu 24 maja 2010 roku na zewnętrznej kracie okiennej w Domu Działkowca zostanie zainstalowana skrzynka korespondencyjna służąca bardziej efektywnemu kontaktowi działkowców naszego Ogrodu z Zarządem ROD RADIOWO-FOSA II. Zachęcamy gorąco do korzytania z tej skrzynki. 

Jednocześnie przypominamy o możliwości kontaktu z Zarządem korzystając z niniejszej strony internetowej poprzez e-mail do administratora strony i członka Zarządu (sebekn@op.pl). 
 
Już jest WIOSNA !!! Wreszcie możemy rozpocząć sezon! Od 1 maja 2010 roku zostaną ustawione WC-CHATKI (w tych samych miejscach co w sezonie 2009 roku - jedna w lesie, druga - przy studni ogrodowej). 

W dniu 15 maja 2010 roku (sobota) zostaną ustawione także dwa kontenery na odpadki wielkogabarytowe (jeden w Rejonie nr 1, drugi w Rejonie Nr 2).
 
W dniu 15 maja 2010 roku (sobota) odbędą się prace w ramach czynu społecznego w godzinach od 11.00 do 13.00. W Rejonie nr 1 będzie to remont drogi (nadzorowany przez Panią Mirosławę Dargiewicz-Świniarską), a w Rejonie Nr 2 - sprzątanie terenu wokół Domu Działkowca i studni ogrodowej (nadzorowane przez Pana Mariusza Ważnego). Informacja o czynie społecznym wywieszona jest również na tablicach ogłoszeń.
 
W dniu 15 maja 2010 roku (sobota) od godziny 13.30 (po czynie społecznym) Zarząd będzie spisywał pomiar z liczników energii elektrycznej. Prosimy naszych działkowców o obecność na swoich działkach w tym czasie.
 
W dniu 17 kwietnia 2010 roku (sobota) w Domu Działkowca na terenie naszego Ogrodu odbyło się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ROD RADIOWO-FOSA II oraz pierwsze posiedzenie wybranego Zarządu. 
 
W dniu 9 kwietnia 2010 roku (piątek) została odkręcona woda w naszym Ogrodzie i pojawiła się w kranach na naszych działkach.
 
Na początku sezonu 2010 roku po jesienno-zimowych pracach informatycznych ruszyła strona internetowa naszego Ogrodu !!! Zapraszam do aktywnego z niej korzystania. Sukcesywnie będę wprowadzał nowe dane i informacje oraz modernizował tę stronę wzbogacając jej układ, treści i grafikę. Pomóżcie mi w tym Państwo poprzez przesyłanie do mnie informacji i zdjęć z naszego Ogrodu. Zbudujmy razem ładny i funkcjonalny portal ROD RADIOWO-FOSA II !!! Zachęcam i zapraszam do współpracy - Autor i administrator nowopowstałej strony internetowej naszego Ogrodu:

Sebastian Niewiadomski, e-mail: sebekn@op.pl 
 

 
Spisywanie pomiarów z liczników energii elektrycznej
 
Dzień Działkowca

18.09.2010 r.
od godz. 14.00


Przegląd działek

03.07.2010
godz. 11.00-14.00


 

Inwestycje: wymiana liczników energii elektrycznej 
Toniemy w śmieciach !!!


 
Wydawanie druków opłat rocznych

 
Dyżury Zarządu w Domu Działkowca

  
 
Odczyt z liczników energii elektrycznej 
 
Skrzynka korespondencyjna
 
WC-CHATKI i kontenery na śmieci 
 
Prace społeczne na rzecz Ogrodu

15.05.2010
godz. 11.00-13.00
 
Spisywanie pomiarów z liczników energii elektrycznej
 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
ROD RADIOWO-FOSA II
17.04.2010 r.
 
Otwarcie sezonu - woda w kranach
09.04.2010 r.
 
RUSZYŁA STRONA INTERNETOWA NASZEGO OGRODU