ROD RADIOWO-FOSA II
        w Warszawie
   AKTUALNOŚCI      Wyniki przeglądu działek w 2015 roku

OCENY Z PRZEGLĄDU DZIAŁEK
ROD RADIOWO-FOSA II
DOKONANEGO W DNIU 18 LIPCA 2015 ROKU
REJON IDZIAŁKI

WYRÓŻNIAJĄCEDZIAŁKI

BARDZO DOBRE


DZIAŁKI

DOBRE


DZIAŁKI

DOSTATECZNE


DZIAŁKI

ZANIEDBANE

176

177

181

179

178

182

180

184

186

195

191

183

185

193

199

196

188

187

194

215

198

208

189

200

216

206

220

190

201

218

207

231

192

203

245

217

233

197

205

223

253

202

211

230

259

204

219

232

260

209

221

234

261

210

222

235

212

224

236

213

229

236A

214

238

237

225

240

242

226

257

243

227

244

228

249

239

250

241

251

              247             

255

248

256

252

258

254

262

263


Razem = 27Razem = 12


Razem = 25


Razem = 17


Razem = 7

                                                                                                                      Działki nr: 246 nie oceniono – w trakcie modernizacji
OCENY Z PRZEGLĄDU DZIAŁEK
ROD RADIOWO-FOSA II
DOKONANEGO W DNIU 18 LIPCA 2015 ROKU
REJON IIDZIAŁKI

WYRÓŻNIAJĄCEDZIAŁKI

BARDZO DOBRE


DZIAŁKI

DOBRE


DZIAŁKI

DOSTATECZNE


DZIAŁKI

ZANIEDBANE

279

268A

268B

264

312

282

269

270

265

292

271

272

266

314

277

275

267

315

278

281

268

285

283

273

286

289

274

287

296

276

288

297

280

290

298

284

303

301

291

309

302

293

318

304

294

305

295

306

299

307

300

308

310

311

313

316

317


Razem = 5Razem = 13


Razem = 19


Razem = 19


Razem = 1