ROD RADIOWO-FOSA II
        w Warszawie
   AKTUALNOŚCI      Wyniki przeglądu działek w 2013 roku

OCENY Z PRZEGLĄDU DZIAŁEK

ROD RADIOWO-FOSA II

DOKONANEGO W DNIU 20 LIPCA 2013 ROKU

REJON I

 

DZIAŁKI

WYRÓŻNIAJĄCE

DZIAŁKI

BARDZO DOBRE

DZIAŁKI

DOBRE

DZIAŁKI

DOSTATECZNE

DZIAŁKI

ZANIEDBANE

176

182

179

192

178

177

184

186

193

181

180

185

187

200

195

183

188

189

203

199

196

191

190

222

215

198

206

             194             

240

216

207

208

197

241

218

217

210

201

246

219

223

212

202

260

224

227

214

204

232

225

205

234

226

209

235

233

211

236

236A

213

237

243

220

244

250

221

253

251

228

255

258

229

256

259

230

262

231

263

238

239

242

245

247

248

249

252

254

257

261

Razem = 21

Razem = 19

Razem = 31

Razem = 9

Razem = 9

 

 

 

 

 OCENY Z PRZEGLĄDU DZIAŁEK

ROD RADIOWO-FOSA II

DOKONANEGO W DNIU 20 LIPCA 2013 ROKU

REJON II

 

DZIAŁKI

WYRÓŻNIAJĄCE

DZIAŁKI

BARDZO DOBRE

DZIAŁKI

DOBRE

DZIAŁKI

DOSTATECZNE

DZIAŁKI

ZANIEDBANE

269

271

264

266

273

278

275

265

267

279

277

268A

268

281

282

268B

274

304

283

270

280

314

290

272

284

315

292

276

291

318

297

285

294

303

286

298

309

287

300

288

289

293

295

296

299

301

302

305

306

307

308

310

311

312

313

316

317

Razem = 8

Razem = 10

Razem = 28

Razem = 10

Razem = 1