ROD RADIOWO-FOSA II
        w Warszawie
   AKTUALNOŚCI      Wyniki przeglądu działek w 2011 roku

OCENY Z PRZEGLĄDU DZIAŁEK

ROD RADIOWO-FOSA II

DOKONANEGO W DNIU 26 CZERWCA 2011 ROKU

 

REJON I

 

DZIAŁKI

WYRÓŻNIAJĄCE

DZIAŁKI

BARDZO DOBRE

DZIAŁKI

DOBRE

DZIAŁKI

DOSTATECZNE

DZIAŁKI

ZANIEDBANE

176

177

179

200

178

183

182

180

205

186

191

184

181

213

195

198

188

185

216

199

207

189

187

218

215

210

192

190

219

230

217

196

193

221

 

220

202

194

224

223

206

197

228

231

208

201

229

232

211

203

239

234

212

204

240

236

214

209

241

236A

225

222

245

237

226

238

246

243

227

247

254

244

233

248

257

250

235

249

 

255

242

252

256

251

260

262

253

 

263

258

 

259

261

Razem -

22 działki

Razem -

24 działki

Razem -

20 działek

Razem -

17 działek

Razem -

6 działek

 

 

 

 

 

OCENY Z PRZEGLĄDU DZIAŁEK

ROD RADIOWO-FOSA II

DOKONANEGO W DNIU 26 CZERWCA 2011 ROKU

 

REJON II

 

DZIAŁKI

WYRÓŻNIAJĄCE

DZIAŁKI

BARDZO DOBRE

DZIAŁKI

DOBRE

DZIAŁKI

DOSTATECZNE

DZIAŁKI

ZANIEDBANE

269

279

264

266

273

271

285

265

267

 

277

286

270

268

278

287

272

282

281

289

274

284

283

293

275

294

288

290

276

300

291

296

280

305

292

298

295

309

297

302

299

 

304

307

301

310

308

303

314

311

306

315

316

312

318

313

317

Razem -

15 działek

Razem -

15 działek

Razem -

15 działek

Razem -

9 działek

Razem -

1 działka