ROD RADIOWO-FOSA II
        w Warszawie
   AKTUALNOŚCI      Walne Zebranie Sprawozdawcze 2016 - szczegóły
W dniu 16 kwietnia 2016 roku o godz. 11.00 (drugi termin) w Domu Działkowca naszego Ogrodu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze według porządku i regulaminu obrad (do pobrania).
 
Na tym zebraniu w wyniku regulaminowego głosowania większością głosów podjęto następujące uchwały:Nr uchwały

Tytuł uchwały

Uwagi

1/2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu ROD „RADIOWO-FOSA II” w Warszawie za 2015 r.

2/2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD „RADIOWO-FOSA II” w Warszawie za 2015 r.

 

3/2016

w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia w ROD „RADIOWO-FOSA II” w Warszawie w 2016 r.

ustalono opłaty ogrodowe na 2016 r.:

0,72 zł za m2 powierzchni działki (w tym  0,07 zł partycypacja na PZD) oraz opłata stała w wysokości 6 zł od działki – termin wnoszenia tych opłat – do 30.06.2016 r.

4/2016

w sprawie realizacji zadania remontowego pn. remont instalacji hydraulicznej ROD „RADIOWO-FOSA II” w Warszawie (kolejny ostatni etap)

ustalono wysokość partycypacji finansowej na jednego działkowca w kwocie 200 zł na rok 2016 oraz terminy wnoszenia tej opłaty:

- I rata do 31.08.2016 r. – 100 zł

- II rata do 31.10.2016 r. – 100 zł

5/2016

w sprawie planu pracy Zarządu ROD „RADIOWO-FOSA II” w Warszawie na 2016 r.

do pobrania plan pracy

6/2016

w sprawie preliminarza finansowego ROD „RADIOWO-FOSA II” w Warszawie na 2016 r.

do pobrania preliminarz