ROD RADIOWO-FOSA II
        w Warszawie
   AKTUALNOŚCI      Walne Zebranie 2015 - szczegóły
W dniu 18 kwietnia 2015 roku o godz. 14.00 (drugi termin) w Domu Działkowca naszego Ogrodu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze według porządku i regulaminu obrad (do pobrania).
 
Na tym zebraniu w wyniku regulaminowego głosowania większością głosów podjęto następujące uchwały:Nr uchwały

Tytuł uchwały

Uwagi

1/2015

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności Zarządu ROD „RADIOWO-FOSA II” w Warszawie w 2014 r. oraz za okres kadencji 2010-2015

2/2015

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD „RADIOWO-FOSA II” w Warszawie za okres od 19.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

3/2015

w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu „RADIOWO-FOSA II” w Warszawie

 

4/2015

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD „RADIOWO-FOSA II” w Warszawie w 2014 r.

 

5/2015

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rozjemczej ROD „RADIOWO-FOSA II” w Warszawie w 2014 r.

 

6/2015

w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu ROD „RADIOWO-FOSA II” w Warszawie i Komisji Rewizyjnej ROD „RADIOWO-FOSA II” w Warszawie

ustalono liczbę członków:

6 w Zarządzie

5 w Komisji Rewizyjnej

7/2015

w sprawie wyników wyboru do organów PZD w ROD „RADIOWO-FOSA II” w Warszawie oraz delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD

wybrano Zarząd w składzie:

1. Mirosława Dargiewicz-Świniarska

2. Sebastian Niewiadomski

3. Krzysztof Silawko

4. Mariusz Ważny

5. Paweł Dolegacz

6. Robert Kacprowicz

wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:

1. Anna Madura

2. Izabela Pomorska

3. Jan Lach

4. Kazimierz Ziółkowski

5. Barbara Boguszewska

8/2015

w sprawie planu pracy Zarządu ROD „RADIOWO-FOSA II” w Warszawie na 2015 r. i programu działania na okres kadencji 2015-2019

do pobrania plan pracy i program działania

9/2015

w sprawie preliminarza finansowego ROD „RADIOWO-FOSA II” w Warszawie na 2015 r.

do pobrania preliminarz

10/2015

w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia w ROD „RADIOWO-FOSA II” w Warszawie

ustalono opłaty ogrodowe na 2015 r.:

0,72 zł za m2 powierzchni działki (w tym  0,07 zł partycypacja na PZD) oraz opłata stała w wysokości 6 zł od działki – termin wnoszenia tych opłat – do 30.06.2015 r.

11/2015

w sprawie wysokości opłaty energetycznej

ustalono opłatę energetyczną na 2015 r. w wysokości 36,94 zł od działki

12/2015

w sprawie ilości godzin pracy na rzecz ROD „RADIOWO-FOSA II” w Warszawie świadczonej przez działkowca i ekwiwalentu za niewykonane prace w 2015 r.

ustalono 2 godziny prac w 2015 r. lub ekwiwalent w wysokości 40 zł za 1 godzinę prac w 2015 r.

13/2015

w sprawie realizacji zadania remontowego pn. remont instalacji hydraulicznej ROD „RADIOWO-FOSA II” w Warszawie

ustalono wysokość partycypacji finansowej na jednego działkowca w kwocie 250 zł na rok 2015 oraz terminy wnoszenia tej opłaty:

- I rata do 31.08.2015 r. – 150 zł

- II rata do 31.10.2015 r. – 100 zł