ROD RADIOWO-FOSA II
        w Warszawie
   AKTUALNOŚCI      KONTAKT      WŁADZE OGRODU
Kadencja 2015-2019ZARZĄD
 
1. Mirosława Dargiewicz-Świniarska - Prezes
2. Krzysztof Silawko - Wiceprezes
3. Mariusz Ważny - Sekretarz
4. Paweł Dolegacz - Skarbnik