ROD RADIOWO-FOSA II
        w Warszawie
AKTUALNOŚCI
 
  

  2019 rok
 
 W dniu 18 maja 2019 roku (sobota) w Domu Działkowca na terenie naszego Ogrodu odbędzie się 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 
ROD RADIOWO-FOSA II, na które 
Zarząd serdecznie zaprasza.       

Początek obrad: 
- w I terminie - godz. 10.30
- w II terminie - godz. 11.00

Materiały i dokumenty sprawozdawcze zostaną wystawione do wglądu w dniu 11 maja 2019 roku (sobota) w godzinach: 11.00 - 12.00 w siedzibie Zarządu w Domu Działkowca.
 
Rozpoczynamy nowy sezon 2019 !!!
W dniu 
16 marca (sobota) o godz. 12.00 
zostanie odkręcony dopływ wody 
w naszym ogrodzie. 
Prosimy o uzupełnienie i zakręcenie kranów. 
Ewentualne problemy prosimy kierować do 
Gospodarza Ogrodu (tel. 506 118 831) lub
Prezesa Ogrodu (tel. 509 045 207)
 

 
 WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
ROD 
RADIOWO-FOSA II

18.05.2019 r.

I termin:
godz. 10.30

II termin: 
godz. 11.00
 
Otwarcie sezonu 
woda w kranach

16.03.2019 r. 

sobota
godz. 12.00