ROD RADIOWO-FOSA II
        w Warszawie
AKTUALNOŚCI
 
 


 
 


 
 
 

 


 


  
 


 2022 rok

UWAGA!!!


W rejonie pierwszym
 zostały podstawione
kontenery na gałęzie i odpady zielone

kontenery zostaną zabrane po zapełnieniu 

 
 

UWAGA!!!


W dniu 08.04.2022 zostaną podstawione kontenery na gabaryty w rejonach pierwszym i drugim.

 
 
UWAGA!!!

Rozpoczynamy nowy sezon 2022!!!
W dniu 
9 kwietnia (sobota) o godz. 12.00 
zostanie odkręcony dopływ wody 
w naszym ogrodzie. 
Prosimy o uzupełnienie i zakręcenie kranów. 

Ewentualne pytania proszę kierować telefonicznie: 

509 045 207;  572 460 992  

W dniu 14 maja 2022 roku (sobota) 
w Domu Działkowca na terenie naszego Ogrodu 
odbędzie się 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 
ROD RADIOWO-FOSA II, na które 
Zarząd serdecznie zaprasza.       

Początek obrad: 
- w I terminie - godz. 10.30
- w II terminie - godz. 11.00

Materiały i dokumenty sprawozdawcze zostaną wystawione do wglądu w dniu 7 maja 2022 roku (sobota) w godzinach: 11.00 - 12.00 
w siedzibie Zarządu w Domu Działkowca.


 
                           Harmonogram

wywozu kontenera na opady zielone w roku 2022
Kontener podstawiany będzie w rejonie 1 w stałym miejscu.

Data realizacji Typ usługi Data realizacji Typ usługi
2022-05-23 Podstawienie 2022-05-30 Odbiór
2022-06-20 Podstawienie 2022-06-27 Odbiór
2022-07-18 Podstawienie 2022-07-25 Odbiór
2022-08-22 Podstawienie 2022-08-29 Odbiór
2022-09-19 Podstawienie 2022-09-26 Odbiór

 

UWAGA!!!

ZESTAWIENIA OPŁAT ROCZNYCH DLA REJONU I  BĘDĄ WYDAWANE 
w dniach:
24-26 czerwca 2022 r.
oraz
1 - 3 lipca 2022 r.
 w godzinach 13:00 - 18:00 
na działce 176
 przy bramie wjazdowej nr 3

Ewentualne pytania dla rejonu I pytania proszę kierować telefonicznie, numer telefonu: 
509 045 207


ZESTAWIENIA OPŁAT ROCZNYCH DLA            REJONU II BĘDĄ WYDAWANE 
w dniach:
22 czerwca - 2 lipca 2022
(za wyjątkiem sobót i niedziel)
w godzinach 10:00 - 17:00 
w domu działkowca

Ewentualne pytania dla rejonu II proszę kierować telefonicznie, numer telefonu:
572 460 992 

   


 


Zarząd
ROD RADIOWO 
FOSA II 
zwraca się z prośbą o
niepozostawianie odpadów przy kontenerach.


 
 
Zarząd
ROD RADIOWO 
FOSA II 
zwraca się z prośbą o
niepozostawianie odpadów przy kontenerach.


 
 

Ze względu na niski poziom wód gruntowych
Zarząd ROD RDIOWO FOSA II 
zwraca się z prośbą do działkowiczów o 
racjonalne i oszczędne 
gospodarowanie wodą

 
 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
ROD 
RADIOWO-FOSA II

14.05.2022 r.

I termin:
godz. 10.30

II termin: 
godz. 11.00
       Zarząd
ROD RADIOWO 
FOSA II 
zwraca się z prośbą o
niepozostawianie odpadów przy kontenerze. 
  

Zarząd
ROD RADIOWO 
FOSA II 
zwraca się z prośbą o
terminowe wpłaty.