ROD RADIOWO-FOSA II
        w Warszawie
AKTUALNOŚCI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017 rok
 
Zbliża się termin przeglądu naszych działek. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem ROD, każda działka MUSI być wyposażona w KOMPOSTOWNIK! Po co kompostownik i dlaczego warto go mieć można przeczytać na blogu:
 
W dniu 29 lipca br. (sobota) od godziny 10.00 zostanie przeprowadzony coroczny przegląd działek według nowego regulaminu uchwalonego w 2016 roku. W tym roku Komisja będzie zwracać szczególną uwagę na nasadzenia przylegające do działki po jej zewnętrznej stronie. Takie nasadzenia działkowicz jest zobowiązany niezwłocznie usunąć. 

Prosimy działkowiczów o obecność na swoich działkach. 


 
 
Od 23 czerwca w soboty i niedziele, w przypadku dużego zużycia wody, będą techniczne przerwy w jej dostarczaniu od godz. 12.00 do godziny 15.00, z uwagi na bardzo niskie lustro wody w naszej studni ogrodowej.

 
W terminie 21-24 kwietnia w naszym Ogrodzie zostaną ustawione kontenery na odpadki wielkogabarytowe oraz ze względu na całkowity zakaz spalania - także na odpadki zielone.


 
W dniu 22 kwietnia 2017 roku (sobota) w Domu Działkowca na terenie naszego Ogrodu odbędzie się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ROD RADIOWO-FOSA II, na które Zarząd serdecznie zaprasza.       

Początek obrad: 
- w I terminie - godz. 10.30
- w II terminie - godz. 11.00

Materiały i dokumenty sprawozdawcze zostaną wystawione do wglądu w dniu 8 kwietnia 2017 roku (sobota) w godzinach: 11.00 - 13.00 w siedzibie Zarządu w Domu Działkowca.
Rozpoczynamy nowy sezon 2017 !!!
W dniu 25 marca (sobota) o godz. 12.00 zostanie odkręcony dopływ wody w naszym ogrodzie. 

Wszelkie nieprawidłowości i awarie prosimy zgłaszać do 
Zarządu lub Gospodarza Ogrodu (tel.: 506 118 831).
PROSIMY O UZUPEŁNIENIE PO ZIMIE BRAKUJĄCYCH ZAWORÓW/KRANÓW ! 
 

 
Kompostownik - obowiązkowe wyposażenie działki
 
Coroczny przegląd działek

 
Ogłoszenie porządkowe  
 Prosimy oszczędzać wodę 
Kontenery na odpadki zielone 
i odpadki
wielkogabarytowe

 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
ROD 
RADIOWO-FOSA II

22.04.2017 r.

I termin:
godz. 10.30

II termin: 
godz. 11.00

Otwarcie sezonu - woda w kranach

25.03.2017 r. 
sobota
godz. 12.00

 

 

Rodzinny Ogród Działkowy RADIOWO-FOSA II w Warszawie, ul. Radiowa 27b, 01-485 Warszawa

autor i administrator serwisu www.fosa2.waw.pl: Sebastian Niewiadomski